Esposimetri in carta "Regola del 16"

 

 

 ESPOSIMETRO MANUALE

http://squit.co.uk/photo/exposurecalc.htm

Manuali uso Fotocamere

 

 

 

 

 

 

Manuale Hasselblad 500 C/M

 

 

 

 

 

Manuale Rolleiflex 3.5F

 

 

 

 

Manuale Nikon F4s

 

 

 

 

Manuale Olympus OM2n

 

 

 

 

 

 

Manuale Nikon 35Ti

 

 

 

 

 

 

 

Manuale Agfa Clack